Kadra

Kadra kierownicza:
dyrektor ośrodka – mgr Gąsior Danuta – nauczyciel przedmiotów przyrodniczych;
zastępca dyrektora – mgr Dziadoń Renata – nauczyciel informatyki i przedmiotów artystycznych;

Pracownicy pedagogiczni ośrodka:
1. mgr Bartusiak Justyna – nauczyciel biologii;
2. mgr Białoń Dorota - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca w opiece całodobowej;
3. mgr Biernat Edyta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel logopeda;
4. mgr Bubula Anna – nauczyciel praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych, nauczyciel terapeuta;

5. mgr Bryndal Tomasz – nauczyciel religii;
6. mgr Czyszczoń Ewa – nauczyciel terapeuta, surdopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania, wychowawca w opiece całodobowej;
7. mgr Czyszczoń Wanda - nauczyciel terapeuta;
8. mgr Dziadoń Wojciech – nauczyciel geografii, przyrody, podstaw przedsiębiorczości, wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej;
9. mgr Gawor Zofia
wychowawca w opiece całodobowej;
10. mgr Giza Dominika – nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego;
11. mgr Golonka Maria – nauczyciel chemii;

12. mgr Golonka Danuta - wychowawca w opiece całodobowej; nauczyciel terapeuta;
13. mgr Hernas - Czopek Anna – psycholog;

14. mgr Lidia Kosiarska - doradca zawodowy, pedagog, terapeuta metody Snoezelen,
15. mgr Kuziel – Nowak Barbara - wychowawca w opiece całodobowej, terapeuta wczesnego wspomagania;
16. mgr Leśniak Dorota – nauczyciel matematyki;
17. mgr Łącka Grażyna – nauczyciel logopeda i języka polskiego;
18. mgr Michura Grażyna - wychowawca w opiece całodobowej;
19. mgr Mrózek –Wcisło Maria -
surdopedagog, wychowawca w opiece całodobowej;
20. mgr Pałka Anna - psycholog;
21. mgr Ryś Aleksandra – nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej i edukacji dla bezpieczeństwa;
22. mgr Ryś Marta – nauczyciel neurologopeda;
23. mgr Syktus Maria – nauczyciel fizyki i przyrody;
24. mgr Śmieszek Anna – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie;
25. mgr Świerz Aleksandra - nauczyciel nauczania indywidualnego;
26. mgr Wardyńska Barbara - bibliotekarz, pedagog szkolny, fizjoterapeuta,
27. mgr Węgrzyn Karolina wychowawca w opiece całodobowej;
28. mgr Zelek Iwona - nauczyciel praktycznej nauki zawodu i informatyki;

Pracownicy niepaedagogiczni:
1. Trzópek Zofia - główna księgowa ośrodka;
2. Kurek Magdalena - specjalista;
3. Koza Alicja - sekretarz;
4. Bielska Urszula;
5. Żabówka Lucyna;
6. Nowak Grażyna;
7. Bielska Klaudia;
8. Polak Halina;
9. Kołodziej Jacenty;