Kadra

Kadra kierownicza:
dyrektor ośrodka – mgr Gąsior Danuta – nauczyciel przedmiotów przyrodniczych;
zastępca dyrektora – mgr Dziadoń Renata – nauczyciel informatyki i przedmiotów artystycznych;

Pracownicy pedagogiczni ośrodka:
mgr Bartusiak Justyna – nauczyciel biologii;
mgr Biernat Edyta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel logopeda;
mgr Bubula Anna – nauczyciel praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych, nauczyciel terapeuta;

mgr Bryndal Tomasz – nauczyciel religii;
mgr Czyszczoń Ewa – nauczyciel terapeuta, surdopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania, wychowawca w opiece całodobowej;
mgr Czyszczoń Wanda - nauczyciel terapeuta;
mgr Dziadoń Wojciech – nauczyciel geografii, przyrody, podstaw przedsiębiorczości, wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej;
mgr Gawor Zofia
wychowawca w opiece całodobowej;
mgr Giza Dominika – nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego;
mgr Golonka Maria – nauczyciel chemii;
mgr Weronika Czarnopińska – psycholog;

mgr Lidia Kosiarska -doradca zawodowy, pedagog, terapeuta metody Snoezelen,
mgr Kuziel – Nowak Barbara - wychowawca w opiece całodobowej, terapeuta wczesnego wspomagania;
mgr Kołodziej Elżbieta - nauczyciel nauczania indywidualnego; nauczyciel terapeuta;

mgr Leśniak Dorota – nauczyciel matematyki;
mgr Łącka Grażyna – nauczyciel logopeda i języka polskiego;
mgr Michura Grażyna - wychowawca w opiece całodobowej;
mgr Mrózek –Wcisło Maria -
surdopedagog, wychowawca w opiece całodobowej;
mgr Pałka Anna - psycholog;
mgr Ryś Aleksandra – nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej i edukacji dla bezpieczeństwa;
mgr Ryś Marta – nauczyciel neurologopeda;
mgr Śmieszek Anna – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie;
mgr Świerz Aleksandra - nauczyciel nauczania indywidualnego;
mgr Wardyńska Barbara - bibliotekarz, pedagog szkolny, fizjoterapeuta,
mgr Syktus Maria – nauczyciel fizyki i przyrody;
mgr Zelek Iwona - nauczyciel praktycznej nauki zawodu i informatyki;

Pracownicy niepaedagogiczni:
główny księgowy ośrodka – Trzópek Zofia;
samodzielny referent – Ubik Stanisław;
sekretarz - Koza Alicja;
Kołodziej Krystyna;
Żabówka Lucyna;
Nowak Grażyna;
Bielska Klaudia;
Polak Halina;
Kołodziej Jacenty;